320 Lãnh Binh Thăng,
Phường 11, Quận 11

0905.560.250
01234.234.734

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:30
Chủ Nhật: Nghỉ