Syrup Phúc Bồn Tử Đỏ

Những ly thức uống của trẻ em và những ly cocktail của ngƣời lớn sẽ thêm rực rỡ với màu xanh biển của những trái dâu chín dưới nắng vàng

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

Nhng ly thc ung ca trem và nhng ly cocktail ca ngƣời ln sthêm rc rvi màu xanh bin ca nhng trái dâu chín dưi nng vàng.
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0906.702.230 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết.