Syrup nho đen

Một vụ nổ của hương vị tƣơi nguyên chất, nó còn thể hiện bản chất của mùa hè với huơng vị sắc nét của nho tươi

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Hết hàng

SI RÔ NHO ĐEN
Thương hiu: Torani
Mt vnca hương vtƣơi nguyên cht, nó còn thhin bn cht ca mùa hè vi huơng vsc nét ca nho tươi
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0905.560.250 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết.