Syrup kiwi

Thật đƣợc hạnh phúc bạn đang thƣởng thức hƣơng vị dễ chịu êm dịu của một kiwi tươi bóc vỏ.

Thông số sản phẩm 175.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

SIRO KIWI
Thương hiu: Torani
Tht đƣợc hnh phúc bn đang thƣởng thc hƣơng vdchu êm du cmt kiwi tươi bóc v.
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0905.560.250 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết.