Syrup Hạt Dẻ (Hazelnut)

Ht Dah? Tôi nhnhng chiếc xe đẩy Ht Dẻ nƣớng ca các bà, các cô dọc con đƣờng Sài Gòn. Người Ý yêu Ht Dtrất xưa với nhng chiếc bánh ngọt ngào đầy hƣơng vị Hạt Dẻ. Torani có khởi nguồn từ Ý nên đã truyền tải hết sự đáng yêu của Hạt Dẻ vào trong Si Rô của họ. Không tin ah? Cứ thử xem :)

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

Hạt Dẻ ah? Tôi nhớ những chiếc xe đẩy Hạt Dẻ nƣớng của các bà, các cô dọc con đƣờng Sài Gòn. Người Ý yêu Hạt Dẻ từ rất xưa với những chiếc bánh ngọt ngào đầy hƣơng vị Hạt Dẻ. Torani có khởi nguồn từ Ý nên đã truyền tải hết sự đáng yêu của Hạt Dẻ vào trong Si Rô của họ. Không tin ah? Cứ thử xem :)
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0906.702.230 0904.234.734 để biết thêm thông tin chi tiết.