Syrup đào (peach)

Được phân bit vi các sirô khác bi hương thơm tinh tế, hòa quyn nhnhàng ca nhng trái đào chín ti.

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Hết hàng

SI RÔ ĐÀO
Thương Hiu: Torani
Được phân bit vi các sirô khác bi hương thơm tinh tế, hòa quyn nhnhàng ca nhng trái đào chín ti.
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0905.560.250 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết