Syrup Chanh Dây

Cuộc sống thật tuyệt với khi niềm đam mê trái cây nhiệt đới là ngƣời bạn đời thứ hai của bạn

Thông số sản phẩm 175.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

Thương hiu: Torani
Cuc sng tht tuyt vi khi nim đam mê trái cây nhit đi là ngƣời bđi thhai ca bn
Dung tích: 750 ml
Liên hsdt: 0905.560.250 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết.