Syrup bạc hà trắng

Như mùi thơm xông lên tỏa ra từ cốc của bạn, bạn không thể không tưởng tượng như vị bạc hà vừa hái.

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ157.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

Thêm một chút và nó giống như bạn thêm 1 chút pha cà phê của bạn với một cây kẹo gậy. Nhưng nó nhiều hơn nữa, như mùi thơm xông lên tỏa ra từ cốc của bạn, bạn không thể không tưởng tượng như vị bạc hà vừa hái.

syrup peper mint