Syrup Blue Curacao

Sirô Curacao Xanh đã ghi lại được hương vị nồng nàn của rượu mùi, mùi thơm nhẹ của quả cam vàng trong màu xanh nƣớc biển. Những buổi tiệc cứ thế, không bao giờ chấm dứt.

Thông số sản phẩm 170.000 VNÐ162.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

Sirô Curacao Xanh đã ghi li đưc hương vnng nàn ca rưu mùi, mùi thơm nhca qucam vàng trong màu xanh nƣớc bin. Nhng bui tic cứ thế, không bao gichm dt.
Dung Tích: 750 ml
Liên hsdt: 0906.702.230 – 0904.234.734 đbiết thêm thông tin chi tiết.