Bình làm kem 1 Lít (Aluminium)

Với thương hiệu nỗi tiếng của Whit it (aluminium) đến từ USA, Được thiết kế với công nghệ cao thân làm nhôm cao cấp dung tích 1L và 0,5L,Thuận tiện thanh chóng trong chế biến kem

Thông số sản phẩm 1.950.000 VNÐ1.700.000 VNÐ
Số lượng:
Mua ngay

-Vi thương hiu ni tiếng cWhit it  (aluminium)  đến tUSA
ược thiết kế vi công nghcao thân làm nhôm cao cp dung tích 1L và 0,5L
-Thun tin thanh chóng trong chế biến kem

Loại 1/2 Lít: giá 1500.000  VNĐ

Hướng dẫn sử dụng công thức làm kem whipping cream
bình làm kem whip it

bình làm kem whip it