Bột matcha Ciel
700.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Trà Cozy Vải
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Trà cozy hồng trà
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy đào
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy táo
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy dâu
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy bạc hà
29.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà đào phúc long
35.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Hết hàng
Dilmah chanh
44.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dilmah dâu
44.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dilmah bá tước
44.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Dilmah Táo
44.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dilmah Đào
44.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ