Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Trà cozy Nhài
26.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Matcha Nhật Uji (1kg)
1.700.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Trà cozy hồng trà
29.500 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy đào
29.500 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy táo
30.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy dâu
29.500 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy bạc hà
29.500 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà đào phúc long
35.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Dimah chanh
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah dâu
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah bá tước
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Dimah cam gừng
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah Táo
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
dimah-dao
34.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ