Thêm vào giỏ
Trà cozy Nhài
25.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Matcha Nhật Uji (1kg)
1.700.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Trà cozy hồng trà
28.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy đào
28.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy táo
28.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy dâu
28.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà cozy bạc hà
28.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà đào phúc long
32.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Dimah chanh
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah dâu
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah bá tước
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Dimah cam gừng
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Dimah Táo
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
dimah-dao
33.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ