Trà Ô Long TNT
220.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà Lài TNT
190.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Bột sữa indonesia
75.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Trà Đen TNT Drink
150.000 VNĐ
Thêm vào giỏ