Ở Việt Nam có các thương hiệu soda Everest của Pepsi, Schweppes của CocaCola. Chương Dương của công ty giải khát sài gòn. Ta có thể dùng nước soda hoặc nước ngọt có gas vị chanh như 7up, sprite. Ngoài ra nếu muốn kinh doanh lâu dài đỡ tốn nguyên liệu thì sử dụng bình làm soda của whip it.

Công thức chung để làm soda ý

công thức chung làm soda ý 1

Chú ý: Flavor ở đây là các loại syrup như syrup straweerry, blueberry, syrup bạc hà xanh, syrup curacao...

Xem thêm: >> Danh sách syrup làm soda

 Trình bày sản phẩm:

công thức chung làm soda ý

công thức chung làm soda ý 2

công thức chung làm soda ý 3

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector